Massage

Kinesiotejp

Metoden som tagit den sportmedicinska världen med storm

Metoden och tejpens unika egenskaper används för att effektivt kunna stimulera muskler och andra vävnader, behandla smärta, värk och stelhet samt leder och muskulära störningar.

Kinesiotejp kan ses som en alternativ och enskild behandlingsmetod vid besvär, men ska framförallt användas i kombination med andra behandlingstekniker och under träning, för att möjliggöra och förstärka de positiva effekterna.

Tejpningen ger ett funktionellt stöd under aktivitet samtidigt som den möjliggör full rörlighet i leden. Man blir rörligare och starkare samt upplever mindre smärta under aktivitet. Det är en väsentlig skillnad mot vanlig traditionell tejpning, där man tejpar för att förhindra eller begränsa en viss rörelse. Tejpningen kan användas i alla faser från skadetillfället till full aktivitet.

Tejpens speciella häftförmåga gör att den sitter kvar i 5–7 dagar. Den långvariga och kontinuerliga behandlingspåverkan, tjugofyra timmar om dygnet, är något som få andra behandlingsmetoder kan uppnå.