Endoekologisk rehabilitering

Det finns många preparat och metoder på marknaden som är inriktade på krop-
pens rening, detoxifiering och hälsofrämjande. Vissa av dessa har uppenbar-
ligen dock inte en fast vetenskaplig bakgrund eller är effektiva samt utan biverk-
ningar.

Kosttillskottet Katrel är det första preparat, som avsiktligt och medvetet
baseras på rensning av det intercellulära mellanrummet och i hela kroppen.

Läs mer här.