Hälsokontroll

Friskvårdskollen

En fullständig kontroll av ditt hälsoläge och rekommendationer för träning och ev. rehabilitering. Mera information kommer inom kort.

Meridianmätnin

Biopulse

Man kan mäta kroppen energimeridianer med hjälp av en apparat som kallas BioPulse och ett datorprogram som analyserar mätvärdena.

Mätningen ger besked om balansen mellan kroppens meridianer och kan ge värdefulla tips för hur man kan förbättra sin hälsa med exempelvis behandlingar eller livsstilsförändringar

Mätningen bygger på en metod som kallas ryodoraku som har en lång vetenskaplig tradition, främst i Japan.

BioPulse och programmet Su Test Home är speciellt utvecklat för att användas med SuJok. Med hjälp av BioPulse ställer man snabbt och enkelt diagnos. BioPulse kopplas till en dator. Man ställer diagnos genom att mäta energin i de ledande punkterna på byolmeridianerna (diagnos av hela meridianen) eller alla punkter på byolmeridianerna (diagnos på grennivå). Med Su Test Pro kan man även diagnostisera zoner. Inklusive ljusbehandling och programmet Light Therapy.

 

Frekvensterapi

Frekvensterapi är en metod där man sänder svaga elektriska signaler eller ljudsignaler genom kroppen. Frekvensterapi utvecklades av den amerikanske läkaren Royal Rife under 30-talet. Teorin bakom frekvensterapi är att varje mikroorganism har sin egen frekvens, och genom att sända en motsatt frekvens skadar man den skadliga organismen. Om man har valt rätt frekvenser är metoden effektiv mot till exempel virus, bakterier och parasiter.

Till sin hjälp har man en lång lista över symptom, sjukdomar, virus och annat.

Behandlingen tar mellan 30 och 60 minuter.