Massage

Massageterapeutisk behandling

En massageterapeutisk behandling är individuellt anpassad och innefattar en rad olika behandlingsmetoder och tekniker. Behandlingen utförs efter att en mer ingående diagnos ställts, bland annat genom samtal med patienten och diverse muskeltester.

Jag använder ett flertal olika massagemetoder och tekniker vars gemensamma syfte är att lösa upp och motverka muskelspänningar. En massageterapeutisk behandling kan därför variera kraftigt från patient beroende på vilka behandlingsmetoder jag bedömer ger det bäst resultat. Behandlingen kan antingen vara riktad mot att förebygga besvär eller att behandla direkta problem och besvär som ex. onda axlar, nackspärr, ryggskott, trötta ryggar, ledbesvär, tennisarmbågar och huvudvärk.

Först och främst har behandlingarna olika inriktning. Vissa lämpar sig bäst som förebyggande friskvård och andra är inriktade på behandling eller rehabiliterande åtgärder när du har ont i leder eller muskler. Vi måste först förstå att människor trots allt inte är lika och reagerar på olika sätt.

En patient svarar bättre på en typ av behandling än en annan. Behandlingen läggs upp individuellt vid första besökstillfället. Många kallar det manuell muskelbehandling, muskulering eller behandlande massage när du har ont.

Triggerpunkter

är en av de vanligaste orsakerna till smärta i muskler och leder. Genom tryck, massage, isning, muskel-töjningar fås dessa punkter att upphöra med sin smärtprojicering.

Nöjda klienter

Käkmuskelbesvär

- Gnisslar du tänder ?

- Vaknar du med spänningshuvudvärk ?

- Biter du ofta i tungan eller i kinderna ?

Orsaken är ofta spända, förkortade eller obalanserade käkledsmuskler.

En vetenskaplig studie gjordes för att ta reda på den mest effektiva behandlingen mot spända och smärtande käkmuskler. Patienter med käkmuskelbesvär (Temporo Mandibulär Dysfunction, TMD) slumpades till två olika behandlingsgrupper. Den första gruppen fick rådgivning och allmän information om hemträning för käkmusklerna. Den andra gruppen fick samma allmänna information kombinerad med sjukgymnastik där de fick lära sig själv-massage, värmebehandling och stretching för käkmusklerna. Resultaten visade att 57% av patienterna blev bättre i den första gruppen. I den andra gruppen som fick lära sig självmassage och stretching blev hela 75% bättre.

Behandlingen av käkmusklerna är en kinesiologibaserad teknik som påverkar obalans och spänningar i käkleden. Det är en av kroppens allra viktigaste leder. Störningar i käkleden kan vara orsaken till en stor mängd problem i kroppen.

Käkledsproblem kan bl a innebära ihopbitning, tandgnisslan, spänningar i käkledsmuskulaturen. Kan även orsaka värk i tinning, ansikte, övre och undre tandraden samt spänningshuvudvärk. Behandlingen av både de yttre och inre käkmusklerna har en mycket viktig funktion för hela kroppens nervsystem.

Nöjda klienter

Musarm

Musarm är ett samlingsnamn för olika besvär man kan få när man använder mus till datorn. Man kan få ont i axeln, armen, handleden eller handen. Orsaker är upprepade rörelser och att man håller armen i ett onaturligt läget. Jag använder effektiva metoder för att hjälpa dig bli av med dina besvär och hindra nya skador.

Nöjda klienter

Boka tid idag!

Boka direkt på internet, ring 0735 - 33 44 93 eller maila mig på info@massagen.se.